4.5.2009

Nuorten osallisuus seurakunnissa

Nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettu kunnissa, kouluissa ja järjestöissä. Miksi seurakunnat hiihtävät tässäkin asiassa pitkän matkaa muiden perässä? Jos nuoret pääsisivät osallisiksi, heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa seurakuntien kehittämiseen ja päätöksentekoon. Nuorten osallisuuden vahvistaminen seurakunnissa ja kirkossa on esillä myös kirkolliskokouksessa toukokuun alussa.

Seurakuntien nuorisotyö kokoaa nuoria laajasta mukaan. Hyvät resurssit ovat mahdollistaneet seurakunnissa työntekijäkeskeisen toimintatavan, josta olisi viimeistään nyt päästävä eroon. Nuorten osallisuus on toki edennyt muutamissa seurakunnissa yksittäisten työntekijöiden kehittämisinnon ansiosta mutta myös seurakuntien hallinnon ja päättäjien tukea tarvitaan.

Seurakunnat ovat keskenään hyvin erilaisia, joten tarvitaan erilaisia tapoja toteuttaa nuorten osallisuutta. Osallistavat toimintatavat on helppo tuoda kaikkien seurakuntien nuorisotyöhön. Esimerkiksi pienissä seurakunnissa ei välttämättä tarvita erillistä nuorten vaikuttamisryhmää mutta suuremmissa seurakunnissa olisi hyvä luoda tietty toimintamalli.

Tulevissa seurakuntavaaleissa äänioikeuden ikäraja on 16 vuotta. Äänioikeus on rohkea avaus nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä, koska äänestäminen ei ole nuorille itsestäänselvyys. Kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamisesta avaavat äänestämisen merkitystä huomattavasti paremmin kuin mainoskampanjat. Osallistumalla päätöksentekoon voi kokea, että yhteisiin asioihin pystyy vaikuttamaan ja voi hoksata, ettei ole yhdentekevää, ketkä ovat päättämässä yhteisistä asioista.


Nuorten Keski-Suomi ry on tehnyt maakunnassamme aktiivisesti työtä nuorten toimintamahdollisuuksien ja osallisuuden puolesta. Keskisuomalaisilla seurakunnilla olisi loistava mahdollisuus hyödyntää tätä osaamista, jotta nuorten osallisuus etenisi seurakunnissa etanavauhtia nopeammin.

Kirkon jäsenillä on valtavasti voimavaroja, joita seurakunnat eivät käytä. Jäsenten ideoita kannattaisi kysellä ja kuunnella. Nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen tuo nuoret aktiivisiksi toimijoiksi ja auttaa seurakuntia näkemään pidemmälle tulevaisuuteen.

Julkaistu Keskisuomalaisessa 4.5. - luulisin - en oo nähny paperilehteä...


Teksti on siis kirjoitettu meiän edustaja-aloitteen ajatusten pohjalta. Aloitetta käsitellään näillä näkymin keskiviikkona, joten kommentoikaahan ajatuksia.

1 kommentti:

Terttu Pohjolainen kirjoitti...

Hei! Olen kyllä hämmästynyt, että kirkossa jo 16 vuotiaat nuoret äänestävät kikollisissa vaaleissa. Tämä päätös on ollut jonkunlaista kirkkopoliittista nuorten kalastelua. Varsinaisen nuorten aktiivisuuden tai päätösvallan kanssa sillä on milelestäni hyvin vähän tekemistä. Kuulin vastikään nuorta lasten parlamentin jäsentä. Hän sanoi selkeästi, että äänestysikärajaa kuntavaaleissa ei pidä laskea 16 vuoteen kuten kirkon vaaleissa on.
Annettaisiin nuorten rauhassa kypsyä vastuuseen! Ei tällä oikeudella saada jäseniä kirkkoon. Ennemmin pitää kantaa huolta siitä, että nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita Jumalan tuntemisesta ja kirkosta. Silmänkääntötemput eivät auta, vaan todellinen asiallinen kanssakäyminen nuoria aikuisia koskettavista asioista ja kirkon vastuksista heidän kysymyksiinsä.
Terv. Terttu Pohjolainen